การทำระเบิดน้ำลึก เพื่อบำบัดน้ำเสีย

การทำระเบิดน้ำลึก บำบัดน้ำเสีย

การทำระเบิดน้ำลึก เพื่อช่วย บำบัดน้ำเสีย ให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ปราชญ์ชาวบ้านหลายท่านได้ลงมือทำและเห็นผลมาแล้ว จึงได้นำเรื่องราวจากประสบการณ์ของตัวเองมาบอกเล่าเพื่อเป็นวิทยาทาน ให้เราได้นำไปใช้ประโยชน์ มีขั้นตอนการทำดังนี้ครับ

วัตถุดิบที่ต้องเตรียม มีดังนี้
- ดิน 1 ปี๊บ
- ปุ๋ยชีวภาพ
- ปี๊บ 1 ใบ
- หัวเชื้อจุลินทรีย์ 20 ซีซี
- กากน้ำตาล 10 ลิตร
- น้ำ (ไม่มีคลอรีน) 100 ลิตร
- กระสอบป่าน (สำหรับคลุม) 1 ใบ

ขั้นตอนการทำ : เริ่มจากนำดินและปุ๋ยชีวภาพมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นให้นำน้ำ 100 ลิตรที่เตรียมไว้ มาผสมกับกากน้ำตาล 10 ลิตร หัวเชื้อจุลินทรีย์ 20 ซีซี มาผสมรวมกัน เสร็จแล้วนำมารดดินที่เตรียมไว้ ให้ได้ความชื้นประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ นำมาปั้นเป็นก้อนกลมๆขนาดเท่าผลส้ม นำไปวางไว้ในที่ร่ม คลุมด้วยกระสอบป่าน ทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ ก็สามารถนำไปใช้ได้

การใช้ประโยชน์ : นำไปใส่ในแหล่งน้ำที่ต้องการบำบัด 1 ลูก ต่อ 1 ตารางเมตร ใส่ทุกๆ 7-10 วัน จะช่วยฟื้นฟูสภาพน้ำที่เน่าเสียให้กลับคืนสภาพดีได้ อีกทั้งยังเป็นอาหารของสัตว์น้ำต่างๆ ทำให้เกิดไรแดง หรือจะนำไปทุบให้ละเอียด เป็นปุ๋ยผงใส่ต้นไม้ก็จะทำให้ต้นไม้หรือพืชผักที่เราปลูกมีการเจริญเติบโตได้ดี มีใบเขียวสด แถมยังปลอดสารพิษอีกด้วยนะครับ


อ้างอิงจาก : เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ (ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน)

ความหมายของ “น้ำหมักชีวภาพ”น้ำหมักชีวภาพ..คืออะไร?


น้ำหมักชีวภาพ, น้ำสกัดชีวภาพ, น้ำหมัก EM ล้วนเป็นชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป แต่โดยความหมายแล้ว ก็คือน้ำที่ได้จากการหมักดองของพืชผักหรือผลไม้ต่างๆ หรือแม้กระทั่งเศษอาหาร ซากสัตว์ หรือมูลสัตว์ นำมาหมักรวมกับน้ำตาลในสภาพไร้ออกซิเจน หรือในสภาวะที่มีออกซิเจน ในช่วงระยะเวลาหนึ่งก็จะได้น้ำหมักที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์และสารอินทรีย์หลากหลายชนิด (ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่นำมาหมัก) ส่วนกระบวนการทำ น้ำหมักชีวภาพ เพื่อใช้ในการกำจัดศัตรูพืชนั้น คือการหมักเศษพืชหรือสัตว์ในสักระยะหนึ่ง ซึ่งจะได้ก๊าซมีเทน (CH4) เกิดขึ้น โดยแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์จะทำหน้าที่เปลี่ยนก๊าซมีเทน ให้กลายเป็นแอลกอฮอล์ และแอลกอฮอล์ดังกล่าวนี้ เมื่อถูกออกซิเจนในอากาศทำให้กลายเป็นเอสเตอร์ของแอลกอฮอล์ ก็จะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว อาจะจะเหม็นหรือหอมก็ได้ ซึ่งถ้ามีกลิ่นเหม็นก็จะเป็นสารไล่แมลงศัตรูพืชต่างๆ แต่ในทางกลับกันถ้ามีกลิ่นหอมก็จะเป็นสารดึงดูดแมลง นั่นเองครับ