การทำปุ๋ยหมักโดยใช้สารเร่งพด.1

การทำปุ๋ยหมัก

ส่วนผสมในการทำปุ๋ยหมัก 1 ตันโดยใช้สารเร่ง พด.1 มีดังนี้

- มูลสัตว์ 200 กิโลกรัม
- สารเร่งพด. 1 (100 กรัม) 1 ซอง
- เศษพืชแห้ง 1.000 กิโลกรัม
- ปุ๋ยยูเรีย  2 กิโลกรัม

วิธีการกองปุ๋ยหมัก

อันดับแรกให้เราทำคอกปุ๋ยหมัก 1 ตัน กว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 1.5 เมตร โดยประมาณ จากนั้นให้นำเศษพืชที่มีขนาดใหญ่ เช่น ต้นข้าวโพด ฟางข้าว เศษหญ้า ต้นอ้อย ต้นถั่ว ต้นยาสูบ ไส้ปอ และผักตบชวา เป็นต้น มากองเรียงเป็นชั้นจำนวน 3 ชั้น แต่ละชั้นสูงประมาณ 50 เซนติเมตร โดยให้เฉลี่ยเศษพืช มูลสัตว์ ปุ๋ยยูเรีย ใส่ให้ครบทุกชั้น แต่ละชั้นให้รดด้วยสารเร่ง พด.1 ที่ละลายในน้ำ 20 ลิตรกวนนาน 15 นาที และที่สำคัญในแต่ละชั้นควรขึ้นย่ำให้แน่น พร้อมกับรดน้ำให้ชุ่มเพาะนั่นจะเป็นแหล่งของสารอาหารของแก่เชื้อจุลินทรีย์ในกองปุ๋ยหมักของเรา เพียงเท่านี้ก็จะได้ปุ๋ยหมักคุณภาพดี พร้อมสำหรับแปลงปลูกต่อไปแล้วล่ะครับ


การทำระเบิดน้ำลึก เพื่อบำบัดน้ำเสีย

การทำระเบิดน้ำลึก บำบัดน้ำเสีย

การทำระเบิดน้ำลึก เพื่อช่วย บำบัดน้ำเสีย ให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ปราชญ์ชาวบ้านหลายท่านได้ลงมือทำและเห็นผลมาแล้ว จึงได้นำเรื่องราวจากประสบการณ์ของตัวเองมาบอกเล่าเพื่อเป็นวิทยาทาน ให้เราได้นำไปใช้ประโยชน์ มีขั้นตอนการทำดังนี้ครับ

วัตถุดิบที่ต้องเตรียม มีดังนี้
- ดิน 1 ปี๊บ
- ปุ๋ยชีวภาพ
- ปี๊บ 1 ใบ
- หัวเชื้อจุลินทรีย์ 20 ซีซี
- กากน้ำตาล 10 ลิตร
- น้ำ (ไม่มีคลอรีน) 100 ลิตร
- กระสอบป่าน (สำหรับคลุม) 1 ใบ

ขั้นตอนการทำ : เริ่มจากนำดินและปุ๋ยชีวภาพมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นให้นำน้ำ 100 ลิตรที่เตรียมไว้ มาผสมกับกากน้ำตาล 10 ลิตร หัวเชื้อจุลินทรีย์ 20 ซีซี มาผสมรวมกัน เสร็จแล้วนำมารดดินที่เตรียมไว้ ให้ได้ความชื้นประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ นำมาปั้นเป็นก้อนกลมๆขนาดเท่าผลส้ม นำไปวางไว้ในที่ร่ม คลุมด้วยกระสอบป่าน ทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ ก็สามารถนำไปใช้ได้

การใช้ประโยชน์ : นำไปใส่ในแหล่งน้ำที่ต้องการบำบัด 1 ลูก ต่อ 1 ตารางเมตร ใส่ทุกๆ 7-10 วัน จะช่วยฟื้นฟูสภาพน้ำที่เน่าเสียให้กลับคืนสภาพดีได้ อีกทั้งยังเป็นอาหารของสัตว์น้ำต่างๆ ทำให้เกิดไรแดง หรือจะนำไปทุบให้ละเอียด เป็นปุ๋ยผงใส่ต้นไม้ก็จะทำให้ต้นไม้หรือพืชผักที่เราปลูกมีการเจริญเติบโตได้ดี มีใบเขียวสด แถมยังปลอดสารพิษอีกด้วยนะครับ


อ้างอิงจาก : เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ (ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน)