น้ำหมักชีวภาพ และ EM แตกต่างกันหรือไม่
หลักพิจารณาน้ำหมักชีวภาพ ที่พร้อมใช้ในทางการเกษตร

น้ำหมักชีวภาพ  ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ น้ำหมัก EM ในชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป แต่อันที่จริงแล้วก็คือน้ำหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ได้จากการหมักวัสดุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพืชสด ผลไม้สด หรือเศษอาหารต่างๆ โดยมีกระบวนการทำงานของจุลินทรีย์กลุ่มสร้างสรรค์เป็นตัวย่อยสลายให้กลายเป็นปุ๋ยน้ำ หรือที่เรานิยมเรียกกันว่า “น้ำหมักชีวภาพ” นั่นเองครับ ซึ่งจะใช้เวลาในหมักประมาณ 10-15 วัน แล้วนำมากรองเอาเฉพาะน้ำหมัก สามารถนำไปผสมกับน้ำที่ไม่มีคลอรีน ฉีดพ่น หรือรดพืชผักได้ทันที โดยไม่มีสารตกค้าง และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เรียกได้ว่าปลอดภัยเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ซึ่งในการพิจารณาน้ำหมักที่เราทำการหมักเอาไว้ ว่ามีสภาพพร้อมใช้งานหรือเป็นปุ๋ยน้ำอย่างสมบูรณ์หรือยัง ก็มีหลักสังเกตง่ายๆ ดังนี้ครับ

1. มีกระบวนการทำงานของกลุ่มจุลินทรีย์น้อยลง
2. ไม่พบฟองก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์
3. มีกลิ่นเปรี้ยวเพิ่มขึ้น
4. มีกลิ่นแอลกอฮอล์ลดลง
5. จะสังเกตเห็นน้ำหมักมีสีน้ำตาลใส
6. มีค่า PH อยู่ที่ 3-4
ถ้าปุ๋ยน้ำหรือ “น้ำหมักชีวภาพ”  ที่เราทำการหมักเอาไว้ มีองค์ประกอบครบทั้ง 6 ข้อที่กล่าวมานี้ นั่นแสดงว่าเรามาถูกทางและทำถูกวิธีแล้ว สามารถนำไปใช้ได้เลยครับ