สูตรไล่แมลง แบบภูมิปัญญาชาวบ้านน้ำหมักสูตรไล่แมลง
แมลงศัตรูพืชถือว่าเป็นศัตรูตัวร้ายในการทำลายผลผลิตทางการเกษตรของเรา ทำให้ผลผลิตเสียหาย ซึ่งในการทำเกษตรในยุคปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีสารเคมีต่างๆออกมาวางจำหน่ายตามร้านจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช สารเคมีกำจัดวัชพืช ซึ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นบ่อนทำลายสุขภาพของเกษตรกรแทบทั้งสิ้น อีกทั้งยังส่งผลเสียต่อสภาวะแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งแนวทางในการทำเกษตรอินทรีย์วันนี้ ผมก็มีอีกหนึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านในการกำจัดแมลงศัตรูพืชแบบไม่ต้องใช้สารเคมีมาฝากกัน ด้วยส่วนผสมที่หาได้ง่ายๆในท้องถิ่นของเราเอง และคิดว่าทุกคนคงรู้จักกันดี มีส่วนผสมและวิธีการทำดังนี้ครับ

วิธีทำน้ำหมักสูตรไล่แมลงศัตรูพืช

-ให้ใช้น้ำส้มสายชู 5 % จำนวน 300 ซีซี ผสมกับเหล้าขาว (40 ดีกรี) จำนวน 300 ซีซี ฉีดพ่นให้ทั่วแปลงปลูกหรือฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่มของไม้ผลต่างๆ ในช่วงระยะที่ศัตรูพืชระบาด ให้ฉีดพ่นทุกๆ 7 วัน แมลงศัตรูพืชต่างๆก็จะตายและบินหนีไปในที่สุดครับ
อ้างอิงจาก: หนังสือภูมิปัญญาเกษตรอินทรีย์ ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (กรมพัฒนาที่ดิน)