สูตรเด็ด กำจัดเพลี้ยไฟในนาข้าว


น้ำหมักชีวภาพ สูตรไล่หอย , เพลี้ยไฟ
 
1. ยอดยูคาลิปตัส 2 กก.
2. ยอดสะเดา 20 ยอด หรือ 2 กก.
3. ข่าแก่ 2 กก.
4. บอระเพ็ด 2 กก.
5.จุลินทรีย์อีเอ็ม 1 แก้ว
6. กากน้ำตาล 1 แก้ว

 
                                                                  วิธีทำ 
ลักษณะของ ไเพลี้ยไฟ" เกาะต้นข้าว

นำยอดยูคาลิปตัส ยอดสะเดา ข่าแก่ และบอระเพ็ด แต่ละอย่างแยกกันใส่ปี๊ป ใส่น้ำเต็ม ต้มให้เหลือน้ำอย่างละครึ่งปี๊ป ทิ้งไว้เย็น นำมาเทรวมกันในถังใหญ่ หรือโอ่ง ใส่จุลินทรีย์อีเอ็ม 1 แก้ว กากน้ำตาล 1 แก้ว ปิดฝาให้สนิททิ้งไว้ 5 วัน
 
วิธีใช้ 

ใช้ครึ่งแก้วผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีด พ่น รดในแปลง ผัก พืชในนาข้าว ป้องกันใบข้าวไหม้ด้วย