สูตรไล่แมลง จากลูกยอ


น้ำหมักชีวภาพ สูตรไล่แมลง


น้ำหมักชีวภาพ 
1. ลูกยอสุก 1 กก.
2. จุลินทรีย์อีเอ็ม 1 แก้ว
3. กากน้ำตาล 1 แก้ว
 
น้ำหมักชีวภาพจากลูกยอ
วิธีทำ น้ำหมักชีวภาพ   
นำลูกยอสุกมาสับให้ละเอียด ใส่น้ำพอท่วมผสมจุลินทรีย์อีเอ็ม กากน้ำตาล คนให้เข้ากันหมักไว้ 10 วัน พอได้ที่กรองเอาแต่น้ำมาใช้
 
วิธีใช้น้ำหมักชีวภาพ   
สารไล่แมลง 1 แก้ว ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีด พ่น รด ราด
 

วัตถุที่ใช้แทนกากน้ำตาล
 
น้ำผึ้ง น้ำตาลทรายแดง นมสด
น้ำผลไม้สดทุกชนิด เช่นน้ำมะพร้าว น้ำส้ม น้ำสับปะรด น้ำอ้อย ฯลฯ
น้ำซาวข้าว
น้ำปัสสาวะฯลฯ
                  
 ที่มา : ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน