น้ำหมักกรดแลคติก ปรับปรุงสภาพดินให้ดีขึ้นได้

น้ำหมักกรดแลคติก ปรับปรุงสภาพดินให้ดีขึ้นได้

น้ำหมักชีวภาพ
สำหรับ “น้ำหมักชีวภาพ” ที่นำมาฝากเกษตรกรในวันนี้ เป็นสูตรการทำหัวเชื้อของ “น้ำหมักกรดแลคติก” ซึ่งถูกจัดว่าเป็นสารชีวภาพที่สามารถปรับปรุงดินให้ร่วนซุยได้อย่างดี อีกทั้งยังช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพในกองปุ๋ยหมักได้อีกด้วย มีสูตรทำดังนี้ครับ

วัตถุดิบสำหรับทำ “น้ำหมักกรดแลคติก” มีดังนี้
- นมสด 10 ลิตร
- น้ำซาวข้าวที่หมักกับกากน้ำตาลไว้ 7 วัน 1 ลิตร (อัตราส่วน 1:3)
- กากน้ำตาล 3 ลิตร
- ถังพลาสติกที่มีฝาปิด (สำหรับหมัก)

วิธีทำน้ำหมักชีวภาพสูตร “น้ำหมักกรดแลคติก” มีขั้นตอนดังนี้
1.นำน้ำซาวข้าวที่หมักไว้ 7 วัน นมสด และกากน้ำตาล 1.5 ลิตร ผสมลงในถังพลาสติกที่เตรียมไว้ คนให้เข้ากันปิดฝาให้สนิทแต่ไม่ต้องแน่น แล้วตั้งหมักในที่ร่มต่ออีก 7 วัน
2. แยกไขมันที่อยู่ด้านบนออก แล้วนำไปผสมกับกากน้ำตาลที่เหลือ หมักต่อในที่ร่มอีก 7 วัน ก็สามารถนำไปใช้ได้เลย

การใช้ประโยชน์น้ำหมักชีวภาพสูตร “น้ำหมักกรดแลคติก”

เกษตรกรสามารถนำไปผสมกับน้ำเปล่าในอัตราส่วน 1: 500 ราดลงดินได้เลย จะทำให้ดินบริเวณดังกล่าวเกิดการ่วนซุยและโปร่งขึ้น หรือจะนำไปรดพืชผักก็จะทำให้พืชมีใบสีเขียว ลำต้นและรากแข็งแรง ป้องกันโรคพืชได้ และที่สำคัญหากเราใช้รดพืชผักเป็นประจำ จะทำให้ดินบริเวณดังกล่าวเกิดการร่วนซุย กลายเป็นดินที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์ เนื่องจากมีการย่อยสลายอินทรียวัตถุต่างๆให้กลายเป็นธาตุอาหารที่มีประโยชน์สำหรับพืช ของเหล่าจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำหมักชีวภาพนั่นเองครับ