น้ำหมักมูลไก่ สูตรเร่งการเจริญเติบโต

น้ำหมักมูลไก่ สูตรเร่งการเจริญเติบโต       

น้ำหมักชีวภาพ
น้ำสกัดชีวภาพ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “น้ำหมักชีวภาพ” หรือน้ำ EM เป็นน้ำสกัดที่ได้จากการย่อยสลายเศษวัสดุเหลือใช้จากส่วนต่างๆของพืชหรือสัตว์ โดยผ่านกระบวนการหมักในสภาวะไร้ออกซิเจน และจะมีจุลินทรีย์กลุ่มสร้างสรรค์เป็นตัวย่อยสลายเศษวัสดุต่างๆที่เรานำมาใช้หมัก ส่วนประโยชน์ที่ได้จาก “น้ำหมักชีวภาพ” นี้ จะใช้เป็นปุ๋ยเสริมให้แก่พืช คือจะช่วยเสริมธาตุอาหารในขณะที่พืชกำลังเจริญเติบโต ซึ่งในน้ำหมักชีวภาพที่ว่านี้ จะให้ทั้งธาตุอาหารเสริมและจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์สำหรับพืช และในบทความนี้จะแนะนำสูตรน้ำหมักชีวภาพที่หมักจากมูลไก่ แต่ก่อนอื่นต้องทำปุ๋ยหมักมูลไก่ก่อน..มีรายละเอียดดังนี้ครับ

วัตถุดิบในการทำ “ปุ๋ยหมักมูลไก่” มีดังนี้
-  รำละเอียด 60 กิโลกรัม
-  มูลไก่ไข่   40 กิโลกรัม
-  สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 จำนวน 1 ซอง (ขอได้ที่กรมพัฒนาที่ดิน หรือติดต่อหมอดินอาสาใกล้บ้าน)

ขั้นตอนการทำ “ปุ๋ยหมักมูลไก่” สูตรเร่งการเจริญเติบโต
1. นำรำละเอียดและมูลไก่มาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน วางกองไว้ในที่ร่ม ไม่ให้โดนแสงแดด เช่นร่มต้นไม้ หรือร่มชายคาเป็นต้น
2. นำสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ผสมกับน้ำ 20 ลิตร กวนผสมให้เข้ากันในถัง ซึ่งจะใช้เวลากวนประมาณ 15-20 นาที
3. ราดหัวเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ที่ละลายดีแล้วลงไปที่กองปุ๋ยหมัก (รำและมูลไก่ที่เตรียมไว้) ครั้งละน้อย จากนั้นให้ใช้จอบหรือพลั่วผสมให้เข้ากัน ให้ได้ความชื้นที่ 60 เปอร์เซ็นต์ สามารถทดสอบความชื้นได้ โดยการใช้มือกำวัสดุหมักพอตึง แล้วคลายมือออก หากวัสดุหมักจับตัวกันเป็นก้อนโดยไม่แตก เป็นอันใช้ได้ จากนั้นให้เอากระสอบผ่านคลุมกองปุ๋ยหมักไว้ได้เลยครับ

การดูแลกองปุ๋ยหมัก
สำหรับการดูแลกองปุ๋ยหมักในระยะแรกๆ ให้กลับกองปุ๋ยหมักทุกวันเป็นเวลา 7 วัน หากเห็นว่ากองปุ๋ยหมักแห้งเกินไป ให้รดด้วยน้ำหมักชีวภาพและทุกครั้งที่กลับกองแล้ว ก็ให้คลุมกองปุ๋ยหมักไว้อย่างเดิม และในช่วงนี้จะสังเกตเห็นราขาวๆขึ้นบริเวณกองปุ๋ยหมัก นั่นก็แสดงว่ามีกระบวนการทำงานของจุลินทรีย์เกิดขึ้นแล้ว และเป็นปุ๋ยหมักที่สมบูรณ์ ให้เกลี่ยกองปุ๋ยหมักเพื่อระบายความร้อนออก จากนั้นเตรียมทำ “น้ำหมักชีวภาพ” ที่หมักจากมูลไก่ ดังนี้ครับ

“น้ำหมักมูลไก่” สูตรเร่งการเจริญเติบโต มีขั้นตอนทำง่ายๆ ดังนี้
- นำปุ๋ยหมักแห้ง (ปุ๋ยหมักมูลไก่) 1 กิโลกรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร กากน้ำตาล 1 ลิตร ผสมรวมกันในถังพลาสติก ปิดฝาตั้งไว้ในที่ร่ม คนทุกเช้าเย็นเป็นเวลา 7 วัน จะเกิดราขาวจำนวนมากบริเวณผิวน้ำหมัก แสดงว่าเป็นน้ำหมักที่สมบูรณ์ สามารถนำไปใช้ได้เลยครับ

การใช้ประโยชน์จาก “น้ำหมักชีวภาพ”

สำหรับ “น้ำหมักชีวภาพ” สูตรนี้ ก่อนที่จะนำไปใช้ให้ผสมกับน้ำประมาณ 20-40 เท่า แล้วนำไปรดต้นพืช หรือจะฉีดพ่นทางใบ จะทำให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว มีผลดก และยังสามารถป้องกันโรคพืชได้ด้วย ส่วนปุ๋ยหมักที่เหลือสามารถนำไปใส่แปลงปลูก หรือใส่รอบโคนต้นไม้ได้เลยครับ