น้ำหมักชีวภาพ “สูตรน้ำซาวข้าว” บำรุงต้นพืช

น้ำหมักชีวภาพ “สูตรน้ำซาวข้าว” บำรุงต้นพืช

น้ำหมักชีวภาพ

สำหรับน้ำหมักชีวภาพสูตรนี้ สามารถนำไปใช้บำรุงพืชผักทั่วไป โดยการผสมน้ำรด หรือจะฉีดพ่นทางใบ ก็จะทำให้พืชเจริญเติบโตได้เร็ว มีความแข็งแรง สมบูรณ์โดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี
น้ำหมักชีวภาพ “สูตรน้ำซาวข้าว” บำรุงต้นพืช
ส่วนผสมสำหรับทำ “น้ำหมักชีวภาพ” สูตรน้ำซาวข้าว

- น้ำซาวข้าว (น้ำที่แช่จากข้าวเหนียว) 30 ลิตร
- กากน้ำตาล หรือน้ำตาลทรายแดง       1 ลิตร
- ถังพลาสติกที่มีฝาปิด (สำหรับหมัก)

วิธีทำ “น้ำหมักชีวภาพ” สูตรน้ำซาวข้าว มีขั้นตอนดังนี้

- นำน้ำซาวข้าวมาผสมกับกากน้ำตาล คนให้เข้ากัน หมักไว้ในถังพลาสติกปิดฝา (แง้ม) ตั้งไว้ในที่ร่ม ไม่ให้โดนแสงแดดประมาณ 10-15 วันก็ใช้ได้ครับ