การผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช พด.7

น้ำหมักชีวภาพ ป้องกันแมลงศัตรูพืช

วัสดุสำหรับผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช (จำนวน 50 ลิตร)

1. พืชสมุนไพรจำนวน  30 กก.
2. กากน้ำตาล  10 กก.
3. น้ำเปล่า (ไม่มีคลอรีน)  50 ลิตร
4. สารเร่ง พด. 7  1 ซอง (25 กรัม)

ชนิดของพืชสมุนไพรป้องกันแมลงศัตรูพืช

- สมุนไพรป้องกันพวกเพลี้ยได้แก่  ตะไคร้หอม หางไหล หนอดตายหยาก  บอระเพ็ด  กระทกรก และข่า เป็นต้น

- สมุนไพรป้องกันหนอนกระทู้ หนอนชอนใบ ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร หางไหล ตะไคร้หอมเปลือกแคสาบเสือ หนอนตายหยาก  สะเดา ว่านเศรษฐี ว่านน้ำ

- สมุนไพรที่ป้องกันและเป็นพิษต่อแลงวันทอง  ได้แก่ หมาก เมล็ดน้อยหน่า เมล็ดเงาะ ยาสูบ พริกไทยดำ ขิง และพญาไร้ใบ

- สมุนไพรที่ใช้ไร่แมลงไม่ให้วางไข่ ได้แก่ มะกรูด ตะไคร้  เมล็ดละหุ่ง มะนาว พริกและพริกไทย เป็นต้น

วิธีทำ

1. สับพืชสมุนไพรให้ชิ้นเล็ก ทุบหรือตำให้แตกก็ได้
2. นำพืชสมุนไพรและน้ำตาลใส่ลงในถังหมักให้เข้ากัน
3. ละลายสารเร่ง พด.7 ใส่ลงในน้ำ 50 ลิตร ผสมให้เข้ากันนาน 5 นาที
4. เทสารละลายเร่งพด.7 ใส่ในถังหมักคลุกเคล้าหรือคนให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้ง
5. ปิดฝาไม่ต้องสนิท และตั้งไว้ในที่ร่มใช้ระยะเวลาในการหมัก 20 วัน ก็ใช้ได้

วิธีใช้

- สารป้องกันแมลงศัตรูพืชเจือจางแล้วอัตรา 50 ลิตร ต่อไร่ สำหรับ ใช้พืชไร่ พืชผัก และดอกไม้

- สารป้องกันแมลงศัตรูพืช ที่เจือจางแล้วอัตรา100 ลิตร ต่อไร่ สำหรับผลไม้ ฉีกพ่นที่ใบ ลำต้น และรดลงดินทุก20 วัน หรือช่วงที่มีแมลงศัตรูพืชระบาดให้ฉีดพ่นทุกๆ 3 วัน ติดต่อกัน 3 ครั้ง