กำจัดกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์ ด้วยน้ำหมักชีวภาพ

EM น้ำหมักชีวภาพ
กำจัดกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์ และบ่อปลา ด้วยน้ำหมักชีวภาพ

สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น วัว ควาย หมู เป็ด ไก ต่างๆ ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งก็คือกลิ่นที่เหม็น ไม่พึงประสงค์นั่นเองครับ  ในการเลี้ยงสัตว์ มูลสัตว์นับเป็นปัญหาสำคัญต่อสภาพแวดล้อมในฟาร์มและบริเวณใกล้เคียงมาก โดยเฉพาะฟาร์มเลี้ยงสุกร ถ้าไม่มีการจัดการให้ดีแล้ว นับวันกลิ่นเหม็นยิ่งเพิ่มทวีคูณขึ้นเรื่อยๆ ครับ ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์ จะค่อยๆ จางหายไป และหมดไปครับ หากเราทำการจำกัดกลิ่นเหม็น โดยใช้น้ำหมักชีวภาพ มาดูวิธีกันเลยครับ

1. ให้ผสมน้ำหมักชีวภาพ กับน้ำเปล่า(ไม่มีคลอรีน) ในอัตรา 1 : 1,000 ให้สัตว์กินทุกวันจะช่วยลดกลิ่นเหม็นได้
2. คอกสัตว์ โดยเฉพาะสุกรและโคนม ที่ได้รับการฉีดล้างด้วยน้ำหมักชีวภาพ ในอัตราเข้มข้น 1 : 100 - 300 เป็นประจำ กลิ่นจะไม่เหม็น และน้ำที่ได้จากการล้างคอก ก็สามารถนำไปรดน้ำต้นไม้ รดผัก เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพต่อไป และสามารถปล่อยลงแม่น้ำลำคลองได้ โดยไม่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม
3. บริเวณคอกสัตว์ ที่ได้รับการฉีดพ่นด้วยน้ำหมักชีวภาพอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยลดปัญหาเรื่องแมลงวันจนเกือบไม่มีเลย แม้แต่ยุงก็จะลดน้อยลงด้วย ถ้าใช้น้ำหมักชีวภาพฉีดพ่นตามแหล่งน้ำในฟาร์มอย่างสม่ำเสมอ
4. บ่อปลา บ่อกุ้ง หากเราใส่น้ำหมักชีวภาพ ในบ่อปลา บ่อกุ้ง และบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำอื่นๆ ในอัตรา 1 : 1,000 - 1 : 10,000 หรือ 1 ลิตร ต่อน้ำในบ่อ 1 - 10 ลูกบาศก์เมตรอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยย่อยสลายเศษอาหารที่ตกค้างและมูลสัตว์น้ำที่ก้นบ่อให้หมดไป ทำให้น้ำไม่เสีย ไม่ต้องถ่ายน้ำบ่อยๆ สัตว์น้ำมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ผิวสะอาดไม่มีกลิ่นโคลนตมด้วยครับ

สูตรน้ำหมักชีวภาพก็แล้วแต่จะเลือกใช้ครับ แต่ที่ผมทำอยู่ผมใช้น้ำหมักชีวภาพ (จุลินทรีย์หน่อกล้วย) ที่หมักกับสารเร่ง พด.6 ของกรมพัฒนาที่ดินได้ผล 100% ครับ