ความหมายของ “น้ำหมักชีวภาพ”น้ำหมักชีวภาพ..คืออะไร?


น้ำหมักชีวภาพ, น้ำสกัดชีวภาพ, น้ำหมัก EM ล้วนเป็นชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป แต่โดยความหมายแล้ว ก็คือน้ำที่ได้จากการหมักดองของพืชผักหรือผลไม้ต่างๆ หรือแม้กระทั่งเศษอาหาร ซากสัตว์ หรือมูลสัตว์ นำมาหมักรวมกับน้ำตาลในสภาพไร้ออกซิเจน หรือในสภาวะที่มีออกซิเจน ในช่วงระยะเวลาหนึ่งก็จะได้น้ำหมักที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์และสารอินทรีย์หลากหลายชนิด (ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่นำมาหมัก) ส่วนกระบวนการทำ น้ำหมักชีวภาพ เพื่อใช้ในการกำจัดศัตรูพืชนั้น คือการหมักเศษพืชหรือสัตว์ในสักระยะหนึ่ง ซึ่งจะได้ก๊าซมีเทน (CH4) เกิดขึ้น โดยแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์จะทำหน้าที่เปลี่ยนก๊าซมีเทน ให้กลายเป็นแอลกอฮอล์ และแอลกอฮอล์ดังกล่าวนี้ เมื่อถูกออกซิเจนในอากาศทำให้กลายเป็นเอสเตอร์ของแอลกอฮอล์ ก็จะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว อาจะจะเหม็นหรือหอมก็ได้ ซึ่งถ้ามีกลิ่นเหม็นก็จะเป็นสารไล่แมลงศัตรูพืชต่างๆ แต่ในทางกลับกันถ้ามีกลิ่นหอมก็จะเป็นสารดึงดูดแมลง นั่นเองครับ