การทำปุ๋ยหมักโดยใช้สารเร่งพด.1

การทำปุ๋ยหมัก

ส่วนผสมในการทำปุ๋ยหมัก 1 ตันโดยใช้สารเร่ง พด.1 มีดังนี้

- มูลสัตว์ 200 กิโลกรัม
- สารเร่งพด. 1 (100 กรัม) 1 ซอง
- เศษพืชแห้ง 1.000 กิโลกรัม
- ปุ๋ยยูเรีย  2 กิโลกรัม

วิธีการกองปุ๋ยหมัก

อันดับแรกให้เราทำคอกปุ๋ยหมัก 1 ตัน กว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 1.5 เมตร โดยประมาณ จากนั้นให้นำเศษพืชที่มีขนาดใหญ่ เช่น ต้นข้าวโพด ฟางข้าว เศษหญ้า ต้นอ้อย ต้นถั่ว ต้นยาสูบ ไส้ปอ และผักตบชวา เป็นต้น มากองเรียงเป็นชั้นจำนวน 3 ชั้น แต่ละชั้นสูงประมาณ 50 เซนติเมตร โดยให้เฉลี่ยเศษพืช มูลสัตว์ ปุ๋ยยูเรีย ใส่ให้ครบทุกชั้น แต่ละชั้นให้รดด้วยสารเร่ง พด.1 ที่ละลายในน้ำ 20 ลิตรกวนนาน 15 นาที และที่สำคัญในแต่ละชั้นควรขึ้นย่ำให้แน่น พร้อมกับรดน้ำให้ชุ่มเพาะนั่นจะเป็นแหล่งของสารอาหารของแก่เชื้อจุลินทรีย์ในกองปุ๋ยหมักของเรา เพียงเท่านี้ก็จะได้ปุ๋ยหมักคุณภาพดี พร้อมสำหรับแปลงปลูกต่อไปแล้วล่ะครับ