กำจัดหอยเชอร์รี่ภายใน 24 ชั่วโมง


น้ำหมักสมุนไพรต้นแสงจันทร์ กำจัดหอยเชอร์รี่

น้ำหมักชีวภาพ
หอยเชอร์รี่ (Amazon apple snail) เป็นพันธุ์หอยท้องถิ่นแถบอเมริกาใต้ มีบันทึกว่านำมาเลี้ยงในเกาะฮ่องกงอย่างแพร่หลายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 และกลายเป็นสัตว์เลี้ยงสวยงาม ประดับตู้ปลา ถูกนำมาครั้งแรกในประเทศไทยราวปี พ.ศ.2526 และได้หลุดรอดจากการเลี้ยงภายในตู้ปลาออกสู่ระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติ แถมยังเป็นศรัตรูตัวร้ายในการทำลายต้นข้าวมากกว่าศรัตรูพืชของข้าวชนิดอื่นใดๆ
น้ำหมักชีวภาพ จากใบแสงจันทร์
น้ำหมักชีวภาพสูตรนี้  เป็นของ นายวิจิตร ภาชนะปรีดา ซึ่งเป็นหมอดินอาสา จังหวัดกำแพงเพชรครับ ได้คิดค้นวิธีผลิตสมุนไพร แสงจันทร์สำหรับกำจัดหอยเชอร์รี่ในนาข้าวทดแทนการใช้สารเคมี โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมดังนี้

น้ำหมักชีวภาพใบแสงจันทร์:สูตรกำจัดหอยเชอร์รี่

1.ใบแสงจันทร์สับละเอียด 30 กิโลกรัม
2.น้ำเปล่า 30 ลิตร (ควรเป็นน้ำฝน ไม่ควรเป็นน้ำประปาที่มีคลอรีน)
3.สารเร่ง พด. 7 (ขอได้จากกรมพัฒนาที่ดิน) 1 ซอง
นำส่วนผสมทั้งหมดผสมให้เข้ากัน ใส่ถังปิดฝาไม่ต้องสนิท หมักทิ้งไว้ในที่ร่ม 7 วัน ใช้ได้

การใช้น้ำหมักชีวภาพใบแสงจันทร์:สูตรกำจัดหอยเชอร์รี่

นำน้ำหมักชีวภาพที่ได้ 1 ลิตร มาผสมกับน้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นหรือเทลงไปในน้ำในแปลงนาขนาด 1 ไร่ ที่ระบายน้ำออกให้เหลือระดับน้ำไม่เกิน 5 เซนติเมตร โดยปิดทางน้ำไม่ให้ไหลเข้าออกแปลงนา หอยเชอร์รี่จะตายภายใน 24 ชั่วโมงครับ
ขอขอบคุณที่มาจาก: กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์