สูตรผสมน้ำซาวข้าว ไว้ใช้ซักผ้า


น้ำหมักชีวภาพ สูตรน้ำซาวข้าวสำหรับซักผ้า

1.น้ำซาวข้าว 2 ลิตร 
2.EM 4 ช้อนโต๊ะ

วิธีทำ น้ำหมักชีวภาพ

1.น้ำซาวข้าว 2 ลิตร หากไม่ถึง 2 ลิตร ให้เติมน้ำสะอาดลงไปแล้วกรองด้วยผ้าขาวบางให้ใส 
2.ใส่ EM 4 ช้อนโต๊ะ  คนให้เข้ากัน แล้วบรรจุใสชวดพลาสติกชนิดฝาเกลียวปิดฝาใสสนิท 
3.เก็บไว้ 4 วัน  น้ำที่ไมีสีเหลืองอ่อน กลิ่นหอมจึงนำไปใช้

วิธีใช้
น้ำหมักชีวภาพ

1.ใช้แทนผงซักฟอก  โดยผสมน้ำในอัตราส่วน 1:20 แช่ผ้าทิ้งไว้ 1 คืน กรณีใช้เครื่องซักผ้าประมาณ 500 ซีซี วันรุ่งขึ้นซักน้ำสะอาด และน้ำผ้าตากให้แห้ง ผ้าจะสะอาดไม่มีกลิ่น ไม่กระด้าง รีดง่าย
  
2.ใช้เป็นสเปรย์ดับกลิ่น โดยนำ em ที่ผสมใส่ขวดที่มีหัวฉีดเป็นละออง ดับกลิ่นเหม็นติดเสื้อผ้า กลิ่นอับในรถยนต์ 
       
3.ใช้ผสมน้ำถูพื้นบ้าน พื้นครัว (อัตราส่วนตามความสกปรก)
       
4.กรณีที่ที่ตะกอนที่ก้นขวด ให้ใช้เฉพาะน้ำใสเท่าน้้น
       
5.ใช้ให้หมดภายในเวลาประมาณ 4 วัน

หมายเหตุ  หากดมมีกลิ่นเหม็น ใส่กากน้ำตาล 1 ชอ้นโต๊ะ ผสมกันนำไปราดท่อระบายน้ำ หรือเทลงในส้วม