น้ำหมักชีวภาพจากขยะในครัวเรือน

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม มีดังนี้

1.    เศษอาหารจากครัว
2.    กากน้ำตาล หรือน้ำตาลทุกชนิด
3.    ถังพลาสติกพร้อมฝาปิด

วิธีทำ น้ำหมักชีวภาพจากขยะในครัวเรือน

1.    นำเศษอาหารที่เหลือจากครัวเรือนใส่ลงในถัง
2.    คลุกผสมด้วยกากน้ำตาลในอัตราส่วน 3.1 คือ  เศษอาหาร 3 ส่วน/กากน้ำตาล1ส่วน
3.    ปิดฝาถังไม่ต้องสนิท
4.    นำไปตั้งไว้ในที่ร่มประมาณ 7 – 10 วัน (จะมีราขาวเกิดขึ้นบริเวณผิวน้ำหมัก)
5.    นำมากรองเอาแต่น้ำ ใช้ได้เลย

การใช้ประโยชน์ น้ำหมักชีวภาพจากขยะในครัวเรือน

1.    นำไปผสมน้ำรดต้นไม้หรือพืชผักได้ทุกชนิด (อัตราส่วน1.1000)
2.    ใส่ในส้วมเพื่อเร่งการย่อยสลาย ทำให้ส้วมไม่เต็มเร็ว
3.    ราดในท่อระบายน้ำ เพื่อดับกลิ่นเหม็น