การใช้ปุ๋ยชีวภาพ หรืออีเอ็มเบื้องต้น

พื้นฐานการใช้ EM (น้ำหมักชีวภาพ)
EM (น้ำหมักชีวภาพ)
อย่างที่ผมได้อธิบายในบทความก่อนๆ นะครับ EM (Effective Microorganism) คือจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ โดยการรวมเอาจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ หรือเรียกอีกอย่างว่าจุลินทรีย์กลุ่มสร้างสรรค์จากธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วยจุลินทรีย์ทั้งหมด 5 แฟมิลี่ 10 จีนัส 80 สปิชี่ ซึ่งค้นพบโดยศ.ดร.เทรูโอะ ฮิงะ ผู้เชี่ยวชาญสาขาพืชสวนจากมหาวิทยาลัยริวกิวประเทศญี่ปุ่น ท่านได้ค้นพบการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ที่ชอบอากาศ (Aerobic bacteria) และจุลินทรีย์กลุ่มที่ไม่ชอบอากาศ (Amaerobic bacteria) โดยได้เลือกจุลินทรีย์ที่ตรึงไนโตเจนในอากาศได้ (Azoto bacter) และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (Photosythertic bacteria) จุลินทรีย์ 2 กลุ่มนี้สามารถอยู่รวมกันได้ เพราะต่างก็อาศัยด้วยการแลกเปลี่ยนอาหารซึ่งกันและกัน
สูตรการขยาย EM (น้ำหมักชีวภาพ) เพื่อใช้ทันที
สูตร (อีเอ็ม + กากน้ำตาล + น้ำสะอาด 1/1/1,000)
การขยายอีเอ็มเพื่อให้ใช้ได้ทันที สามารถทำได้ง่ายๆ ตามสูตรที่ผ่านการรับรอง จากนักวิชาการทางด้านการเกษตร ดังนี้ครับวัสดุที่ใช้สำหรับขยายอีเอ็ม
1.อีเอ็ม 1 ซีซี หรือ 1 ช้อนโต๊ะ
2.กากน้ำตาล 1 ซีซี หรือ 1 ช้อนโต๊ะ
3.น้ำสะอาด 1 ลิตร หรือ 10 ลิตร
การผสม EM (น้ำหมักชีวภาพ) เพื่อใช้รดต้นไม้
ในการผสมอีเอ็มเพื่อใช้สำหรับรดต้นไม้ หรือพืชผักต่าง ก่อนอื่นให้เราเตรียมภาชนะที่สะอาด เช่น ถังพลาสติกขนาด 20 ลิตร บรรจุน้ำสะอาดให้เต็ม เสร็จแล้วเติมอีเอ็ม 2 ช้อนโต๊ะ กากน้ำตาล 2 ช้อนโต๊ะ ผสมทุกส่วนให้เข้ากันแล้วสามารถใช้ได้ทันทีครับ เช่นใช้ในการทำปุ๋ยหมักในสูตรต่างๆ ทุกครั้งที่ใช้อีเอ็มให้เราผสมก่อนดังนี้ทุกครั้ง ก่อนนำไปใช้ฉีดพ่นรดพืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับต่างๆ แต่ในการฉีดพ่นให้เราฉีดพ่น หรือรดต้นไม้ทุก 15 วัน หรือเดือนละ 2 ครั้งก็พอ สำหรับข้าวให้ฉีดพ่นเดือนละ 1 ครั้ง ส่วนไม้ผลให้พ่นเดือนละ 1 ครั้ง แต่งดการฉีดพ่นในระยะไม้ผลออกดอกนะครับ